Historie našeho kynologického klubu začala v roce 1947.

V tomto roce se skupina nadšenců, kterou spojovala společná láska k nejstaršímu a nejvěrnějšímu průvodci člověka, dohodla o založení kynologického klubu. Motivovala je snaha zajistit vhodné prostory a zázemí, které by zabezpečovalo nejen potřeby výcviku, ale i nutnost přípravy na nejrůznější chovatelské akce. Společnou prací a předáváním zkušeností pak chtěli zvýšit odborné znalosti, dovednosti a schopnosti svých členů. Dalším důvodem byla i skutečnost, že do této doby nebylo vhodné místo k pořádání výcvikových nebo chovatelských činností, které ke služební kynologii neodmyslitelně patří – závody, výstavy, svody, bonitace atd.

Původní kynologické cvičiště bylo umístěno na dnešním fotbalovém stadionu.

Do začátku historie kolínského kynologického klubu spadá i založení kynologického závodu „O polabský pohár“. Tento pohár je nepřetržitě pořádán do současnosti, má tedy více jak šedesátiletou tradici. Na stupni nejvyšším v této soutěži stáli i naší někdejší i současní členové pan Oldřich Slepička, pan František Červenka..... Z té lepší a krásnější části našeho kolektivu jmenujme paní Janu Starou a paní Marcelu Ulcovou.

Kolínské kynologické cvičiště získalo významnou posilu v roce 1952. V tomto roce se na kolínsko přistěhoval pan František Červenka. Společně s manželkou Olgou věnovali výcviku svých psích společníků veškerý volný čas. Pan Červenka byl prvním Čechoslovákem, který se se svým psem Bojem z Městského polesí účastnil mistrovství Evropy. Byl rovněž šestinásobným mistrem Československa ve výcviku služebních psů.

Dalším rozhodujícím rokem se stal rok 1959. V tomto roce byly kynologickému klubu pro jeho činnost nabídnuty jiné prostory, které jsou využívány i v současnosti.

Nejen, že musela pokračovat výcviková i chovatelská činnost členů. Ale bylo nutné vybudovat kvalitní zázemí a to jak pro členy, tak i pro jejich čtyřnohé kamarády. Bylo potřebné vybudovat klubovnu a kotce pro psy. Této výstavby se zúčastnila podle svých možností celá členská základna- z nich jmenujeme například manžele Červenkovi, p. Oldřicha Slepičku, p.Rudolfa Starého p. Hroudu, pí Kozderkovou, pí Heklovou, pí Houdkovou.

O tom, že nezapomínáme na výcvik, dokladuje účast našich členů na nejrůznějších soutěžích a závodech. Vzpomeňme na ty nejdůležitější.

V roce 1966 se pan František Červenka a Arno z Labského ramene, pan Oldřich Slepička a Chery z Horních plesů a sl. Jana Poláková (Stará) a Avar z Koštákova zúčastnili mistrovství republiky. Nejúspěšnější byl Arno z Labského ramene, který se stál stopařským mistrem republiky.

Uplynulo pár let a pan Červenka a Exi Ku Jan se účastnili Mistrovství Evropy, které bylo pořádáno v Hradci Králové.

To, že se o výcvik psů zajímají i mladí, dokazuje skutečnost, že se v roce 1987 účastnil pan Rudolf Starý ml. s Framem ze Starova dvora Mistrovství mládeže.

Vyvrcholením práce každého člena je složení zkoušek z výkonu. Náš klub zabezpečuje možnost jejich složení několikrát ročně pořádáním zkoušek na našem cvičišti, dále existuje možnost účastnit se i zkoušek, které pořádá jiný kynologický klub. Skutečnost, že klub v roce 2011 získal první místo v celé České republice v počtu složených zkoušek, je toho důkazem.

Pro kolínskou kynologii byl velmi významný rok 2013. V tomto roce se pí Marcela Ulcová a Sírius Bar-Bar Beskydy účastnili Mistrovství republiky francouzských ovčáků, pan Ladislav Bečica a Dix z Vydří louky se zúčastnili Mistrovství republiky stopařů, pan Martin Matoušek a Furie Drapa se účastnili Mezinárodního mistrovství německých ovčáků. Všichni jmenovaní se probojovali do první desítky a vynikajícím způsobem tak prezentovali nejen své znalosti, schopnosti, dovednosti a odbornou připravenost, ale i nemalou měrou celou kolínskou kynologii.

Vyvrcholením tohoto roku byl start našeho člena pana Martina Matouška na Mistrovství světa německých ovčáků konaného ve Philadelphii v USA. Zde se probojovali do první desítky, celkově získali 7 místo. V „poslušnosti“ byli vyhodnoceni jako nejlepší na celém světě – v této kategorii získali 96 bodů.