• 21. října 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

POLABSKÝ POHÁR, SLEPIČKŮV MEMORÁL A VLOŽENÝ ZÁVOD

Polabský pohár - ZVV2
Slepičkův memoriál - ZVV1
Vložený závod - ZZO, ZM

  • 11. listopadu 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY - NZŘ - IPO

  • 15. prosince 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

BUŘTOVÝ ZÁVOD, ČLENSKÁ SCHŮZE