• 24. března 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

Jarní závod

ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2

 • 7. dubna 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY - NZŘ - IPO

 • 14. dubna 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

KRAJSKÁ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

Časový program:
7:00 až 8:45 - přejímka
9:00 - slavnostní zahájení
9:15 až 15:00 - posuzování

Posuzování tříd:
Dorost (6 až 12 měsíců)
Mladí (12 až 18 měsíců)
Dospívající (18 až 24)
Pracovní (24 měsíců)
Veteráni (nad 8 let)
Pozn.: Třída dlouhosrstých je posuzována samostatně.

Posuzování bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výborný může jedinec obdržet pouze ve třídě pracovní. Pes musí mít složenou zkoušku z výkonu a RTG max. 2. st. zapsán v PP. Ve třídě dospívajících musí být taktéž zapsán RTG.

Výstavní ocenění:
Dorost (velmi nadějný - nadějný)
Mladí (velmi dobrý - dobrý - dostatečný)
Dospívající (velmi dobrý - dobrý - dostatečný)
Pracovní (výborný - velmi dobrý - dobrý - dostatečný)

Tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz

Ceny:
Ve všech třídách obdrží všichni jedinci diplom, první tři jedinci následně i pohár.

Protest:
Může být podán z formálních důvodů. Musí být podán písemně během výstavy (nejpozději do konce posuzování v kruhu) do výstavní kanceláře. Při podání protestu je třeba složit jistinu ve výši 500 Kč, která v případě neúspěchu propadne pořadateli.

Výstavní výbor:
Ředitel výstavy: Petr Štaubert
Vedoucí kruhu: Roman Záliš
Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný (všechny třídy psů i fen)
Výstavní kancelář: Jana Stará, Marcela Šulcová
Členové: Dařílek, Moravec, Novotná, Podnecká J., Šmídová L., Sekera, Koláčný

Občerstvení: členové ZKO
Ozvučení: Jan Pícha

Výstavní poplatky:
300 Kč za prvního psa
200 Kč za každého dalšího psa
500 Kč pro nečlena klubu NO

Uzávěrka příhlášek je 1. dubna 2018. Přihlášky a poplatek složenkou typu C posílejte na adresu:
Jana Stará
Křečhoř 116
280 02 Kolín


V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na +420 728 023 183 nebo emailem na zkokolin.borky@seznam.cz.

Kopii útržku o zaplacení a potvrzení členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky.

Základní všeobecná ustanovení:
1) Volné pobíhaní psů není dovoleno, každý pes musí mít obojek a být na vodítku. 2) V areálu není dovoleno vázání psů k plotu.
3) Vystavovatel odpovídá za škody způsobené psem.
4) Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele.
5) Pořadatel neodpovídá za úhyn nebo ztrátu psa.

Na přihlášce je nutné čitelně označit pohlaví vystavovaného jedince a druh srsti, aby nedocházelo k chybnému zařazení.

Upozornění pro vystavovatele:
Ihned po příchodu na výstaviště prosím překontrolujte správnost zařazení vašeho psa do třídy (podle data narození psa a jeho pohlaví). Není-li pes v katalogu správně zařazen, vyžádejte si prosím jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu již přeřazení psa není možné.

Doklady nezbytné k účasti na výstavě:
1) Originál PP psa a výkonnostní průkaz psa
2) Potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviroze. Potvrzení nesmí být mladší než jeden měsíc nebo starší než jeden rok.

 • 15. dubna 2018 od 9 hodin na cvičišti ZKO Kolín - Borky

BONITACE NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný
Figurant: Milan Římek

Bonitační poplatek: 300 Kč za psa

Pro více informací viz Krajská výstava NO

 • 13. května 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY KYNOLOGICKÉ JEDNOTY ČR PRO PLEMENO STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

Vedoucí akce:
Jana Zálišová (domidar@email.cz, +420603705515)

 • květen 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY TART

 • 27. května 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

STAFFBULL CUP 2018

Výhradně pro plemeno Staffordshire Bull Terrier.

Kategorie:
ZZO, ZZO1 a ZM

Vedoucí závodů:
Jana Zálišová (domidar@email.cz, +420603705515)

 • 16. června 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

O POHÁR MĚSTA KOLÍNA - TART

 • 24. srpna 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY TART

 • 25. srpna 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY - NZŘ - IPO

 • 26. srpna 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY - NZŘ - IPO

 • 6. října 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

MEMORÁL MVDR. IVO SRBA

ZMT, T1, T2, Ringo se zápisem

 • 20. října 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

POLABSKÝ POHÁR, SLEPIČKŮV MEMORÁL A VLOŽENÝ ZÁVOD

Polabský pohár - ZVV2
Slepičkův memoriál - ZVV1
Vložený závod - ZZO, ZM

 • 11. listopadu 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

ZKOUŠKY - NZŘ - IPO

 • 15. prosince 2018 na cvičišti ZKO Kolín - Borky

BUŘTOVÝ ZÁVOD, ČLENSKÁ SCHŮZE